1 września 2020 roku rozpoczniemy nowy rok szkolny 2020/2021 stacjonarnie z zachowaniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym, w roku szkolnym 2020/2021 w szkole zostaną wprowadzone zmiany, mające na celu  zadbanie o bezpieczeństwo dzieci.

Rozpoczęcie roku szkolnego będzie zorganizowane w następujący sposób:

Uczniowie i rodzice uczniów klasy pierwszej spotkają się z wychowawcą w starej sali gimnastycznej, o godz. 9:00 – wejście od strony placu szkolnego (parkingu).

Uczniowie klas drugich i trzecich spotykają się z wychowawcami w salach lekcyjnych
w godz. od 9:00 do 9:55

 • Klasa 2a – s. 23
 • Klasa 2b – s. 22
 • Klasa 3a – s. 21
 • Klasa 3b – s. 7

 Uczniowie klas 4 – 8 spotykają się z wychowawcami o godz. od 8:00 do 8:55
w następujących salach:

 • Klasa 4a – s. 19
 • Klasa 4b – s. 18
 • Klasa 5 – s. 6
 • Klasa 6a – s. 8
 • Klasa 6b – s. 16
 • Klasa 6c – s. 7
 • Klasa 7a – s. 14
 • Klasa 7b – s. 15
 • Klasa 8 – s. 17

 1 września 2020 r. Rodzic może towarzyszyć wyłącznie dziecku  z klasy I. Przyjmujemy zasadę, że jednemu dziecku może towarzyszyć jeden rodzic/opiekun. Wszyscy rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa (maseczka, przyłbica) oraz dezynfekcji rąk przy wejściu.

 Do szkoły mogą przyjść wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych, jeżeli domownicy nie przebywają na kwarantannie.

Szkolne Procedury Bezpieczeństwa – rozpoczęcie roku szkolnego:

 1. Uczniowie przed wejściem do budynku szkoły starają się zachować dystans społeczny 1,5 m.
 2. Uczniowie wchodzą do budynku szkoły w maseczkach (innym zabezpieczeniu j.w.) i kierują się bezpośrednio do przydzielonych sal lekcyjnych.
 3. W salach lekcyjnych uczniowie mogą zdjąć maseczki.
 4. Po wejściu do budynku osoby dezynfekują ręce udostępnionym płynem i wykonują polecenia pracowników szkoły.
 5. Po zakończeniu spotkania z wychowawcą uczniowie kierują się pod opieką wychowawcy do wyjścia. Uczniów dojeżdżających wychowawca odprowadza do autobusu.

Podczas spotkań z uczniami przekazane zostaną najważniejsze informacje dotyczące spraw organizacyjnych, oraz procedury związane z funkcjonowanie w szkole zgodnym z wymogami bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19.

Godziny dowozu i odwozu uczniów  w dniu 1 września 2020 r.:

Klasy 4 – 8:

 • 7:45 – odjazd z Ostrej Góry
 • 9:00 – odjazd spod szkoły

Klasy 2 – 3

 • 8:45 – odjazd z Ostrej Góry
 • 10:00 – odjazd spod szkoły

Bardzo prosimy o systematyczne sprawdzanie informacji zamieszczanych na szkolnej stronie internetowej lub przesłanych za pomocą dziennika elektronicznego.

 

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.45 – 10.30
4. 10.45 – 11.30
5. 11.45 – 12.30
6. 12.35 – 13.20
7. 13.30 – 14.15
8. 14.20 – 15.05
Stan powietrza
Zdrowa Szkoła
Autobus

Codziennie rano:
● 7.40 Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)

Po południu:
● 13.30  I kurs
● 15.15  II kurs

Z życia szkoły
Gazetka Szkoły
2018 marzec/kwiecień