Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – święto państwowe
ustanowione dla upamiętnienia żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego
podziemia. Święto zostało ustanowione 3 lutego 2011 roku . Projekt tego święta zainicjował
prezydent Lech Kaczyński, a wprowadził w życie prezydent Bolesław Komorowski.
To święto tych, którzy po 1944 roku nie zgodzili się, by Polską rządziła władza
komunistyczna z nadania Moskwy. 1 marca 1951 roku w więzieniu na warszawskim
Mokotowie wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia
„Wolność i Niezawisłość” – Łukaszu Cieplińskim i jego współtowarzyszach. Zostali oni
zamordowani strzałem w tył głowy.
Żołnierze Niezłomni zdecydowali się pozostać w czynnej służbie wojskowej po likwidacji
Armii Krajowej i zakończeniu okupacji niemieckiej. Podjęli walkę z narzuconym przez
Sowietów rządem komunistycznym. Trwali oni w podziemiu licząc na zmianę sytuacji
międzynarodowej lub wygraną opozycji w kolejnych wyborach. Największa liczba żołnierzy
walczyła w konspiracji w latach 1944- 1947. Żołnierze Niezłomni aktywnie działali też na
Kresach Wschodnich, szczególnie na ziemi wileńskiej, grodzieńskiej i nowogródzkiej.
Ostatnim członkiem ruchu oporu był Józef Franczak ps.”Lalek”, który zginął 21
października 1963 roku.
Dzień ten służy uzmysłowieniu wszystkim Polakom, że po części tym żołnierzom, o
których pamięć starano się wymazać przez dziesiątki lat zawdzięczmy dziś wolną Ojczyznę.
Uczniowie naszej szkoły na lekcji historii zapoznawali się z historią „Żołnierzy
Wyklętych”. W domu przygotowywali plakaty lub prezentacje na ten temat.

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.45 – 10.30
4. 10.45 – 11.30
5. 11.45 – 12.30
6. 12.35 – 13.20
7. 13.30 – 14.15
8. 14.20 – 15.05
Stan powietrza
Zdrowa Szkoła
Autobus

Codziennie rano:
● 7.40 Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)

Po południu:
● 13.30  I kurs
● 15.15  II kurs

Z życia szkoły
Gazetka Szkoły