7 listopada w Szkole Podstawowej w Racławicach odbył się I Gminny Festiwal Piosenki Patriotyczne pod patronatem Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia Adama Piaśnika.

Celem konkursu było: kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, pielęgnowanie wrażliwości i upowszechnianie tradycji niepodległościowej, rozbudzanie w sercach młodego pokolenia miłości do ziemi ojczystej oraz konfrontacja umiejętności wokalnych dzieci i młodzieży.

Uczestnicy konkursu zaprezentowali się w trzech kategoriach:

  • klasy II – IV SP
  • klasy V-VII SP
  • gimnazjum

Oficjalnego otwarcia konkursu dokonał Pan wójt Adam Piaśnik i Pani Dyrektor Szkoły Agata Skotniczna. Naszą szkołę po eliminacjach szkolnych reprezentowały: Maja Piera – ucz. klasy 3c, Marcelina Baran – ucz. klasy 4a, Marysia Solecka – ucz. klasy 5, Marta Babiuch – ucz. klasy 5 oraz Oliwia Sioła -ucz. klasy 2a Gimnazjum i Aleksandra Krok – ucz. klasy 3a Gimnazjum.

Jury oceniało występy  solistów ,  zwracając uwagę: na dobór repertuaru, znajomość tekstu, umiejętności wokalne, muzykalność,  interpretację utworu (dykcja, estetyka) oraz  ogólny wyraz artystyczny.

Laureatami tegorocznej edycji konkursu  z Zespołu Szkół w Przegini zostali:

Marcelina Baran – I miejsce w kategorii klasy II-IV SP

Maja Piera – III miejsce w kategorii klasy II – IV SP

Oliwia Sioła – I miejsce w kategorii Gimnazjum

Aleksandra Krok  – II miejsce w kategorii Gimnazjum

Laureatom i uczestnikom konkursu gratuluję i życzę dalszych sukcesów artystycznych.

Lucyna Izdebska

 

 

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.45 – 10.30
4. 10.45 – 11.30
5. 11.45 – 12.30
6. 12.35 – 13.20
7. 13.30 – 14.15
8. 14.20 – 15.05
Stan powietrza
Zdrowa Szkoła
Autobus

Codziennie rano:
● 7.40 Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)

Po południu:
● 13.30  I kurs
● 15.15  II kurs

Z życia szkoły
Gazetka Szkoły