Na podstawie § 10 Rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.) oraz pisma Księdza Proboszcza Parafii Przeginia w dniach 18, 19, 20 marca 2019 r. organizowane są dla uczniów Zespołu Szkól w Przegini Rekolekcje Wielkopostne.

Organizacja zajęć w w/w dniach jest następująca: 

Uczniowie przyjeżdżają/przychodzą  na plac szkolny na godz. 8.10 i po sprawdzeniu obecności, pod opieką wyznaczonych nauczycieli udają się do kościoła.

Po zakończonych naukach rekolekcyjnych uczniowie wracają pod szkołę i pod opieką nauczycieli oczekują na autobus. Uczniowie mieszkający w pobliżu kościoła i nie korzystający z autobusu szkolnego mogą udać się po zakończonych naukach bezpośrednio do domu tylko na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica.

W wyżej wymienionych dniach świetlica jest czynna w godzinach od 7.30 do 16.00

Wyjazd na basen odbywa się zgodnie z planem – środa, godz. 12.45. Opiekę podczas wyjazdu na basen pełnią p. Marcin Gałka oraz p. Leszek Sępek.

Dowóz i odwóz

Klasy I – VI

  • 8.00 – odjazd z Ostrej Góry
  • 10.05 – odjazd spod szkoły na Ostrą Górę

Klasy VII – VIII i III gimnazjalne

  • 9.45 – odjazd z Racławic
  • 10.10 – odjazd z Ostrej Góry
  • 11.45 – odjazd spod szkoły do Racławic
  • 12.05 – odjazd spod szkoły na Ostrą Górę
Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.45 – 10.30
4. 10.45 – 11.30
5. 11.45 – 12.30
6. 12.35 – 13.20
7. 13.30 – 14.15
8. 14.20 – 15.05
Stan powietrza
Zdrowa Szkoła
Autobus

Codziennie rano:
● 7.40 Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)

Po południu:
● 13.30  I kurs
● 15.15  II kurs

Z życia szkoły
Gazetka Szkoły
2018 marzec/kwiecień