Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej!

Projekt unijny, pierwszy tego typu w naszej gminie!

Nasza szkoła realizuje projekt unijny dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu wniosków 2018r.

Jest to pierwszy projekt tego typu realizowany na terenie naszej gminy.

Projekt Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej stanowi dodatkowe źródło finansowania działań w ramach Akcji 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej programu unijnego szerzej znanego pod nazwą Erasmus+.

Projekt został przygotowany w celu poprawy jakości pracy placówki oświatowej dzięki umożliwieniu kadrze szkolnej, zainteresowanej podnoszeniem swoich kompetencji zawodowych, udziału w zagranicznych szkoleniach i zdobycia doświadczeń w wymiarze międzynarodowym.

Przyznane dofinansowanie: 89 439,34 (PLN).

Realizacja projektu w Zespole Szkół w Przegini, zatytułowanego „Step by step closer to Europe” („Z każdym krokiem bliżej Europy”) obejmuje 24 miesiące, od listopada 2018r. do października 2020r.

Bezpośrednimi uczestnikami projektu w latach 2018-2020 będą przede wszystkim nauczyciele języków obcych, języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej oraz inni nauczyciele zainteresowani tematyką projektu. Zamierzamy przeprowadzić 7 mobilności zagranicznych w ciągu najbliższych miesięcy tego roku szkolnego. Nauczyciele biorący udział w projekcie wyjadą na szkolenia metodyczne i językowe do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii (Oxford i Brighton).

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.45 – 10.30
4. 10.45 – 11.30
5. 11.45 – 12.30
6. 12.35 – 13.20
7. 13.30 – 14.15
8. 14.20 – 15.05
Stan powietrza
Zdrowa Szkoła
Autobus

Codziennie rano:
● 7.40 Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)

Po południu:
● 13.30  I kurs
● 15.15  II kurs

Z życia szkoły
Gazetka Szkoły