Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Nauki, uczniowie klas I – III od dnia 18 stycznia 2021 r.  (poniedziałek), wracają na zajęcia stacjonarne do szkoły. Powrót odbywa się w reżimie sanitarnym – zgodnie z wytycznymi MEN, MZ, GIS dla klas I – III szkół  podstawowych.

Lekcje odbywać się będą według dotychczasowego planu.

Prosimy o deklarację, kto będzie korzystał ze stołówki od 18 stycznia 2021 r. Informację należy przekazać na adres  malgorzatabaran@zsprzeginia.pl  do dnia 16 stycznia 2021 tj. sobota.
W poniedziałek obiad otrzymają tylko uczniowie zgłoszeni.

Koszt obiadu pozostaje bez zmian i wynosi 5 zł dziennie.

Numer telefonu do stołówki – zgłaszanie nieobecności:  12  38 98 014 wewnętrzny  3

Odjazdy autobusu:

Codziennie rano:
● 7.40 Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)

Po południu:
● 13.30 spod szkoły na Ostrą Górę.

 

Link do Wytycznych MEIN, MZ i GIS:

wytyczne_mein_mz_i_gis_dla_klas_i-iii_szkol_podstawowych

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.45 – 10.30
4. 10.45 – 11.30
5. 11.45 – 12.30
6. 12.35 – 13.20
7. 13.30 – 14.15
8. 14.20 – 15.05
Stan powietrza
Zdrowa Szkoła
Autobus

Codziennie rano:
● 7.40 Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)

Po południu:
● 13.30  I kurs
● 15.15  II kurs

Z życia szkoły
Gazetka Szkoły