Zapraszam uczniów klas IV VII na pierwszą tegoroczną edycję konkursu “Rachmistrz”, która odbędzie się dania 25 października 2017 r. na 7 lekcji w sali 27.

Proszę o zapoznanie si e z nieco zmienionym regulaminem konkursu.

Zofia Kondratowicz

REGULAMIN KONKURSU MATEMATYCZNEGO

 RACHMISTRZ 2017/2018

 1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych uczniów z klas IV – VII.
 2. Konkurs odbywa się w ostatnią środę danego miesiąca począwszy od października 2017r. do maja 2018r. – dopuszcza się zmianę terminu ze względu na organizację zajęć lub inne nie przewidziane wydarzenia – informacja ukaże się na  stronie internetowej SP i na tablicach ogłoszeń w szkole).
 3. Każda edycja konkursu trwa 40 minut.
 4. Konkurs obejmować będzie zadania wymagające sprawności rachunkowej i stopień trudności zadań będzie wzrastał co dwa miesiące tzn:
 • Październik i listopad –  działania sposobem pisemnym – dodawanie i odejmowanie;
 • Grudzień i styczeń – działania sposobem pisemnym – dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie;
 • Luty i marzec – działania sposobem pisemnym – dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie;
 • Kwiecień, maj – działania sposobem pisemnym – dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie oraz obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych z zastosowaniem zasad kolejności wykonywania działań.
 1. Do konkursu można przystąpić w dowolnym momencie.
 2. 6. Uczestnicy przynoszą ze sobą jedynie przybory do pisania.
 3. Uczestnik za poprawne rozwiązanie otrzymuje punkt (+1), natomiast za błędną odpowiedź traci punkt (-1). Po zsumowaniu punktów wyłoniony zostanie zwycięzca miesiąca, a po zsumowaniu punktów z kolejnych edycji wyłoniony zostanie „Rachmistrz Roku”.
 4. Nieobecność nie dyskwalifikuje uczestnika.
 5. Rachmistrz Roku zostanie wyłoniony na podstawie średniej punktów poszczególnych edycji. Warunkiem jest udział w co najmniej 75% testów tzn. minimum sześć razy w ciągu roku szkolnego.
Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.45 – 10.30
4. 10.45 – 11.30
5. 11.45 – 12.30
6. 12.35 – 13.20
7. 13.30 – 14.15
8. 14.20 – 15.05
Stan powietrza
Zdrowa Szkoła
Autobus

Codziennie rano:
● 7.40 Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)

Po południu:
● 13.30  I kurs
● 15.15  II kurs

Z życia szkoły
Gazetka Szkoły
2018 marzec/kwiecień