10 czerwca uczniowie klasy 4b poznawali historię najbliższej okolicy.

Pierwszą atrakcją wycieczki była podziemna ekspozycja zlokalizowana w piwnicach dawnego Kwartału Królewskiego, gdzie niegdyś znajdowała się siedziba olkuskich władz górniczych. Uczniowie dowiedzieli się, jak w ciągu wieków rozwijały się olkuskie kopalnie, obejrzeli wielobarwne rudy ołowiu i srebra, a także maszyny używane w kopalniach. Ponadto uczestniczyli w zajęciach muzealnych, podczas których zostali wprowadzeni w niezwykły świat legend i tradycji związanych z Olkuszem. Poznali historie: o Panu Twardowskim, św. Janie Kantym i o powstaniu Pustyni Błędowskiej. Sami zaprezentowali inscenizację legendy o Twardowskim.

Kolejnym punktem wycieczki był Rabsztyn. Uczniowie zwiedzili ruiny zamku zbudowanego w drugiej połowie XIII wieku na szczycie Kruczej Skały. Mieli okazję wyjść na basztę, na której znajduje się taras widokowy, skąd można podziwiać okazałą panoramę okolic Olkusza. Również tutaj poznali legendę związaną z tym miejscem. Młodym turystom szczególnie podobała się makieta zamku eksponowana w pomieszczeniu zamkowej bramy i … dyby, w które wszyscy chcieli być zakuci.

To był bardzo udany dzień, który na długo zostanie w pamięci wszystkich uczestników wycieczki.

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.45 – 10.30
4. 10.45 – 11.30
5. 11.45 – 12.30
6. 12.35 – 13.20
7. 13.30 – 14.15
8. 14.20 – 15.05
Zdrowa Szkoła
Autobus

Codziennie rano:
● 7.40 Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)

Po południu:
● 13.30  I kurs
● 15.25  II kurs

Z życia szkoły