Informujemy, że do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023 zostali zakwalifikowani wszyscy kandydaci, którzy złożyli wnioski.

Rodziców dzieci zamieszkujących poza obwodem Szkoły Podstawowej w Przegini prosimy o pisemne potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do klasy pierwszej w terminie do 29.04.2022 r. Potwierdzenie można złożyć w sekretariacie lub przesłać na adres mailowy: rekrutacja@zsprzeginia.pl

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.45 – 10.30
4. 10.45 – 11.30
5. 11.45 – 12.30
6. 12.35 – 13.20
7. 13.25 – 14.10
8. 14.15 – 15.00
Szkoła Promująca Zdrowie
Autobus

Codziennie rano:
7.40 – Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)

Po południu:
● I kurs: codziennie o 13:35
● II kurs:
– poniedziałek, wtorek, środa, piątek o 15.25
– czwartek  o 15:10

Z życia szkoły