Informujemy, że do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023 zostali zakwalifikowani wszyscy kandydaci, którzy złożyli wnioski.

Rodziców dzieci zamieszkujących poza obwodem Szkoły Podstawowej w Przegini prosimy o pisemne potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do klasy pierwszej w terminie do 29.04.2022 r. Potwierdzenie można złożyć w sekretariacie lub przesłać na adres mailowy: rekrutacja@zsprzeginia.pl

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.45 – 10.30
4. 10.45 – 11.30
5. 11.45 – 12.30
6. 12.35 – 13.20
7. 13.30 – 14.15
8. 14.20 – 15.05
Zdrowa Szkoła
Autobus

Codziennie rano:
● 7.40 Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)

Po południu:
● 13.30  I kurs
● 15.25  II kurs

Z życia szkoły