Jakiś czas temu, w naszej szkole gościliśmy nauczycielki języka polskiego z Rybnika, Mielca, Bielska-Białej, Nowego Sącza i jego okolic. Regionalne spotkanie odbyło się w ramach programu „OK zeszyt”, ogólnopolskiego projektu realizowanego we współpracy z fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. Spotkanie z Okejką (praktykiem od lat pracującym w oparciu o OK zeszyt) poświęcone było wymianie doświadczeń, pomysłów i praktycznych wskazówek pomocnych w pracy z ocenianiem kształtującym i OK zeszytem. Była też okazja do zaprezentowania OK zeszytów swoich uczniów – ich zdjęcia można obejrzeć w galerii.

Panie były pod wrażeniem nie tylko naszej szkoły (m.in. ilości dyplomów zdobiących ściany na korytarzach, wyposażenia), ale także okolic naszej gminy. Szczególnie, w związku z tematem oceniania kształtującego spodobały im się rysunki zdobiące salę 18, wykonane przez p. Mariolę Zając wg pomysłu p. Danuty Sterny, ekspertki oceniania kształtującego w CEO.

Co to jest OK zeszyt? Jest to prowadzony przez ucznia zeszyt zawierający jego prace i informacje nauczyciela: cele poszczególnych lekcji,  kryteria sukcesu do lekcji,  refleksje własne ucznia,  mapy myślowe związane z tematem, prace ucznia, prace domowe wykonane przez ucznia, komentarze nauczyciela do prac ucznia,  oceny koleżeńskie uczniów, samooceny prac uczniowskich oraz odpowiedzi uczniów na pytania kluczowe

Zeszyt wykorzystuje zasady oceniania kształtującego w nauczaniu i uczeniu się, zaś praca z OK zeszytem jest sposobem na poznanie, doświadczanie i wybranie przez nauczyciela narzędzi oceniania kształtującego i dopasowanie ich do potrzeb nauczanego przedmiotu; to udzielanie uczniom takich informacji zwrotnych, które umożliwiają ich widoczny postęp, umożliwianie uczniom, by korzystali wzajemnie ze swojej wiedzy i umiejętności, wspomaganie uczniów, by stali się autorami procesu własnego uczenia się.

W naszej szkole projekt OK zeszyt realizują uczniowie klasy 5 wraz z nauczycielką języka polskiego Agnieszką Kochanik w ramach innowacji pedagogicznej „OK zeszyt, czyli wiem, czego, po co  i jak się uczyć na języku polskim”.

 

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
4. 10.45 – 11.30
5. 11.50 – 12.35
6. 12.45 – 13.30
7. 13.40 – 14.25
8. 14.35 – 15.20
Autobus

Codziennie rano:
● 7.30 Racławice od oczyszczalni
● 7.45 Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)
 
Po południu:
Od PON do CZW:
● 13.40 do Przegini
● 15.30 do Racławic
● 15.50 do Przegini
Piątek:
● 13.40 do Przegini
● 14.15 do Racławic
● 14.35 do Przegini

Biblioteka
Wtorek:
  1. 9:40-11:00
  2. 11:30-12:30
Czwartek:
  1. 11:00-12:10
Piątek:
  1. 10:30-13:00
Z życia szkoły
Gazetka Szkoły
2018 marzec/kwiecień

2016 listopad

2016 wrzesień