Już po raz kolejny Towarzystwo Nasz Dom zorganizowało akcję Góra Grosza, w której wzięliśmy  udział.

Celem akcji było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.

Wolontariuszki Szkolnego Koła Wolontariatu dzielnie liczyły każdy grosz.

Udało na się uzbierać 1753,72 złote. 

Dotychczasowe edycje szkolnych akcji utwierdziły nas w przekonaniu, że jeden grosz może mieć ogromną siłę!

Dziękujemy wszystkim Uczniom i ich Rodzicom za włączenie się do naszej akcji.

 

„Jeden grosz znaczy niewiele,

 ale potężna góra grosza może przyczynić się do poprawy losu wielu dzieci.”

Dziękujemy!!!

Anna Mosurek

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.45 – 10.30
4. 10.45 – 11.30
5. 11.45 – 12.30
6. 12.35 – 13.20
7. 13.30 – 14.15
8. 14.20 – 15.05
Zdrowa Szkoła
Autobus

Codziennie rano:
● 7.40 Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)

Po południu:
● 13.30  I kurs
● 15.25  II kurs

Z życia szkoły